Loading...
Loading...

ทางโซเซียลได้มีแชร์คลิปที่สร้างความปลื้มปีติแก่บัณฑิต บิดา มารดา ญาติพี่น้องที่มาร่วมในพิธีอันทรงเกียรติ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ตลอดจนเผยภาพประทับใจ ที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแย้มพระสรวลตลอดการพระราชทานปริญญาบัตร สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐น. และภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สปริงนิวส์ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ได้มีการเผยภาพที่สร้างความปลื้มปีติแก่บัณฑิต รวมถึงบิดา มารดา และญาติพี่น้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีอันทรงเกียรตินี้ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

ที่มาของภาพจาก สปริงนิวส์

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here